Incasso dividend ten behoeve van cliënten

Indien uw effecten bij ons in open bewaring zijn dragen wij tegen minimale kosten zorg voor de inning van uw dividenden. De vergoeding bedraagt 2% van het uit te betalen bedrag met een minimum van SRD 15,00.