R/C Kredieten

Financiering van uw werkkapitaal

Het gaat prima met uw bedrijf maar de inkomsten en uitgaven zijn niet altijd volledig op elkaar afgestemd, waardoor er weleens liquiditeitsspanningen kunnen ontstaan. Een rekening courant krediet van de Hakrinbank NV kan voor dit liquiditeitstekort de oplossing zijn. De ervaren en deskundige accountmanagers van de Hakrinbank kijken samen met u naar uw bedrijfssituatie en verstrekken advies op maat.

Met een rekeningcourant faciliteit doet u cash opnames tot de vastgestelde limiet, en stort u de bedrijfsopbrengsten vervolgens weer op de rekening. Rente wordt u alleen in rekening gebracht over de debet standen en u kunt naar behoefte ook weer gelden opnemen tot de overeengekomen limiet. Bent u actief in de landbouw, vraag dan geheel vrijblijvend informatie op over onze seizoenkredieten, waar beschikbaarstelling en aflossing optimaal afgestemd zijn op fluctuaties in de behoefte aan werkkapitaal.

Kenmerken van een R/C:

 • U betaalt alleen rente over de daadwerkelijke debet standen
 • De looptijd is tot wederopzegging door een van beide partijen.
 • Aantrekkelijke rente
 • De hoogte van de limiet wordt in overleg en afhankelijk van uw werkkapitaalbehoefte vastgesteld
 • Is bestemd voor de financiering van investeringen in vlottende activa met name voorraden en debiteuren

Wat heeft de bank van u nodig om de aanvraag in behandeling te nemen:

 • Een uittreksel uit het geboorteregister van de aanvrager en verkort cv
 • Duidelijke legitimatie: een ID-kaart, rijbewijs of paspoort
 • Uittreksel K.K.F./ vergunningen
 • Statuten, RVC-samenstelling en Directie bij rechtspersonen
 • a.v. de hypothecaire dekking: Landmeterskaart, hypothecair uittreksel
 • Taxatierapport
 • Gegevens m.b.t bestaande verzekeringen
 • Financiële gegevens van uw bedrijf

 

Maak contact met de afdeling Business Banking op het telefoonnummer 477722 of stuur een e-mail naar businessbanking@hakrinbank.com.